Scroll Top

Mențiuni legale – Pepiniera Payre

1. Prezentarea site-ului:

Conform dispozițiilor articolelor 6-III și 19 din Legea franceză 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru Încrederea în economia numerică prescurtată L.C.E.N. (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N.), aducem la cunoștința utilizatorilor și vizitatorilor site-ului: www.pepiniere-payre.frurmătoarele informații:

Informații legale:

Statutul proprietarului: societate
Siglă: SASU 
Denumirea societății: PEPINIERES PAYRE
Adresă: 205 rue des Terreaux 38470 L’Albenc
Tel: 04 76 64 76 60
Capital: 600 000 €
SIRET :  39379079500016   R.C.S. : Grenoble B 393 790 795
Număr TVA intracomunitar: FR85393790795
Adresa mail: pepiniere.payre@wanadoo.fr

Creatorul site-ului este: https://www.pepiniere-payre.fr/
Responsabil cu publicația este: Sébastien Desbrus
Puteți contacta responsabilul cu publicația la: pepiniere.payre@wanadoo.fr
Responsabilul cu publicația este o persoană juridică 

Webmaster este: Pépinères Payre
Puteți contacta Webmaster-ul la: pepiniere.payre@wanadoo.fr
Găzduirea site-ului este asigurată de: OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
CREDITE: mențiunile legale au fost generate de mențiuni legale

2. Descrierea serviciilor furnizate: 

Site-ul www.pepiniere-payre.fr are ca obiect furnizarea de informații privind ansamblul activităților societății. Proprietarului site-ului depune toate eforturile necesare pentru a furniza pe site-ul www.pepiniere-payre.fr informații pe cât de precise posibil. Cu toate acestea, responsabilitatea proprietarului nu este angajată pentru nicio omisiune, inexactitate și deficiență în actualizare, indiferent dacă acestea rezultă din propria acțiune sau din acțiunea terților parteneri care îi furnizează aceste informații. Toate informațiile propuse pe site-ul www.pepiniere-payre.fr sunt furnizate cu titlu indicativ, au caracter neexhaustiv, și pot evolua. Acestea sunt furnizate sub rezerva modificărilor intervenite după publicarea lor online.

3. Proprietate intelectuală și produse contrafăcute: 

Proprietarul site-ului este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, îndeosebi asupra textelor, imaginilor, elementelor grafice, logo-ului, pictogramelor, sunetelor, software-ului… Se interzice orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare totală sau parțială e elementelor site-ului, prin orice mijloc sau procedeu, fără acordarea unei autorizații prealabile în formă scrisă, solicitată prin adresa mail: pepiniere.payre@wanadoo.fr . Orice exploatare neautorizată a site-ului sau a oricăruia din elementele respective conținute de acesta va fi considerată a constitui contrafacere și va face obiectul urmăririi penale conform articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez de proprietate intelectuală.

4. Hyperlink-uri și cookie-uri: 

Site-ul www.pepiniere-payre.fr conține un anumit număr de hyperlink-uri către alte site-uri (parteneri, informații…) inserate cu acordul proprietarului site-ului. Cu toate acestea, proprietarul site-ului nu poate verifica conținutul site-urilor vizitate în acest mod și este exonerat de orice responsabilitate ca urmare a acestei acțiuni cu privire la riscurile eventuale de conținut ilicit.

Utilizatorul este informat că pe durata vizitării site-ului www.pepiniere-payre.fr, este posibil ca unul sau mai multe cookie-uri să se instaleze automat pe computerul său. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni care nu identifică utilizatorul, dar înregistrează informațiile cu privire la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute au rolul de a facilita navigarea ulterioară pe site, precum și de a permite măsurarea unor indice de frecventare.

Parametrarea programului de navigație permite transmiterea de informații privind prezența unui cookie și eventual refuzarea acestuia conform modalității descrise la următoarea adresă: www.cnil.fr Refuzul instalării unui cookie poate duce la imposibilitatea accesării unor servicii. Utilizatorul își poate, totuși, configura computerul în următorul mod, pentru a refuza instalarea cookie-urilor: În Internet Explorer: Tools/Internet Options. Faceți clic pe Privacy și selectați Bock all/third parties cookies. Clic pe ok. În Netscape: Edit/Preferences. Faceți clic pe Advanced și selectați Disable cookies. Clic pe ok.

5. Protecția bunurilor și persoanelor – administrarea datelor personale: 

Utilizator: Utilizatorul internet care se conectează și folosește site-ul menționat mai sus: www.pepiniere-payre.fr În Franța, datele personale sunt protejate îndeosebi prin Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva Europeană din 24 octombrie 1995.

În cadrul site-ului www.pepiniere-payre.fr, proprietarul site-ului nu colectează informații personale cu privire la utilizator decât în scopul unor servicii propuse de site-ul www.pepiniere-payre.fr. Utilizatorul furnizează aceste informații în deplină cunoștință de cauză, îndeosebi când le introduce el însuși. Cu această ocazie, utilizatorul este avertizat www.pepiniere-payre.fr dacă are sau nu obligația de a furniza aceste informații. Conform dispozițiilor articolelor 38 și următoarele din Legea franceză 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fișiere și libertăți (loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), orice utilizator dispune de un drept de accesare, de rectificare, de ștergere și de opoziție asupra datelor personale cu privire la el însuși. Pentru a exersa acest drept, adresați solicitarea dvs în acest sens la www.pepiniere-payre.fr prin email: la adresa webmaster sau printr-o cerere scrisă și semnată la care se anexează o copie de pe documentul de identitate cu semnătura titularului, precizând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală cu privire la utilizatorul site-ului www.pepiniere-payre.fr nu va fi publicată fără informarea prealabilă a utilizatorului, nici schimbată, transferată, cesionată sau vândută pe niciun suport către terți. Doar în ipoteza preluării site-ului www.pepiniere-payre.frde la proprietarul acestuia, precum și a drepturilor aferente, este permisă transmiterea respectivelor informații către un eventual cumpărător care va avea la rândul lui aceeași obligație de păstrare și de modificare a datelor față de utilizatorul site-ului www.pepiniere-payre.fr.

Site-ul www.pepiniere-payre.fr este în conformitate cu RGPD, consultați politica noastră de RGPD la https://www.pepiniere-payre.fr/mentions-legales.

Bazele de date sunt protejate prin dispozițiile Legii franceze din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.